Nhà đầu tư ngoại rót 24 tỷ USD vào kinh tế Việt Nam 8 tháng 2018

0
421

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017.

</p> <p>Trong đó, cả nước có 1.918 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 13,48 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2017 và có 736 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 5,58 tỷ USD, bằng 87,2% so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>4.551 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp gần 5,28 tỷ USD, tăng 50,9% so với cùng kỳ 2017.</p> <p>Tính đến ngày 20/8/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 11,25 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>Theo lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đạt 10,72 tỷ USD, chiếm 44% tổng vốn đầu tư đăng ký.</p> <p>Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,9 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,87 tỷ USD, chiếm 7,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.</p> <p>Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư 7 tỷ USD, chiếm 28,8% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,16 tỷ USD, chiếm 21,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,47 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn đầu tư.</p> <p>Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nhất với tổng số vốn đăng ký 5,93 tỷ USD, chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 4,42 tỷ USD, chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư. Bà Rịa – Vũng Tàu đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 2,17 tỷ USD chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư.</p> <p>Cũng theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong 8 tháng năm 2018, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 110,3 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 70,9% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 108,79 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu.</p> <p>Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 90,8 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 59,4% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 19,5 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 17,9 tỷ USD không kể dầu thô.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fcheapoemsoftwarestore.com%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ngo%E1%BA%A1i+r%C3%B3t+24+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam+8+th%C3%A1ng+2018&url=https%3A%2F%2Fcheapoemsoftwarestore.com%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html&via=Cheapoemsoftwarestore+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html&media=https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ngo%E1%BA%A1i+r%C3%B3t+24+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam+8+th%C3%A1ng+2018" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ngo%E1%BA%A1i+r%C3%B3t+24+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam+8+th%C3%A1ng+2018%20-%20https%3A%2F%2Fcheapoemsoftwarestore.com%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" data-text="Nhà đầu tư ngoại rót 24 tỷ USD vào kinh tế Việt Nam 8 tháng 2018" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/shb-dong-hanh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tinh-quang-binh.html">SHB đồng hành phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/them-luong-lon-duoc-xu-ly-no-xau-ngan-hang-xuong-thap.html">Thêm lượng lớn được xử lý, nợ xấu ngân hàng xuống thấp</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-27T18:51:34+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-27T18:51:34+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Cheapoemsoftwarestore news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Nhà đầu tư ngoại rót 24 tỷ USD vào kinh tế Việt Nam 8 tháng 2018"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_628bad8d68030_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_628bad8d68030" ><script>var block_td_uid_3_628bad8d68030 = new tdBlock(); block_td_uid_3_628bad8d68030.id = "td_uid_3_628bad8d68030"; block_td_uid_3_628bad8d68030.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_628bad8d68030_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_628bad8d68030_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":7394,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_628bad8d68030.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_628bad8d68030.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_628bad8d68030.post_count = "6"; block_td_uid_3_628bad8d68030.found_posts = "2208"; block_td_uid_3_628bad8d68030.header_color = ""; block_td_uid_3_628bad8d68030.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_628bad8d68030.max_num_pages = "368"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_628bad8d68030); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_628bad8d6a920" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_628bad8d68030" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_628bad8d6a926" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_628bad8d68030" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_628bad8d68030 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/bat-dong-san-dia-oc-nam-an-soi-dong-cung-quy-hoach-du-an-san-bay-quoc-te-long-thanh.html" rel="bookmark" title="Bất động sản địa ốc Nam An sôi động cùng quy hoạch dự án sân bay quốc tế Long Thành"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bất động sản địa ốc Nam An sôi động cùng quy hoạch dự án sân bay quốc tế Long Thành"/></a></div> <a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/bat-dong-san-dia-oc-nam-an-soi-dong-cung-quy-hoach-du-an-san-bay-quoc-te-long-thanh.html" rel="bookmark" title="Bất động sản địa ốc Nam An sôi động cùng quy hoạch dự án sân bay quốc tế Long Thành">Bất động sản địa ốc Nam An sôi động cùng quy hoạch dự án sân bay quốc tế Long Thành</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/10-thanh-pho-dang-song-nhat-nuoc-my.html" rel="bookmark" title="10 THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG NHẤT NƯỚC MỸ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2021/11/thanh-pho-dang-song-nhat-nuoc-my-218x150.png" srcset="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2021/11/thanh-pho-dang-song-nhat-nuoc-my-218x150.png 218w, https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2021/11/thanh-pho-dang-song-nhat-nuoc-my-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="10 THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG NHẤT NƯỚC MỸ"/></a></div> <a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/10-thanh-pho-dang-song-nhat-nuoc-my.html" rel="bookmark" title="10 THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG NHẤT NƯỚC MỸ">10 THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG NHẤT NƯỚC MỸ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/du-an-can-ho-lac-hong-lotus-2-dep-tu-nhien.html" rel="bookmark" title="Dự án căn hộ Lạc Hồng Lotus 2 đẹp tự nhiên"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án căn hộ Lạc Hồng Lotus 2 đẹp tự nhiên"/></a></div> <a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/du-an-can-ho-lac-hong-lotus-2-dep-tu-nhien.html" rel="bookmark" title="Dự án căn hộ Lạc Hồng Lotus 2 đẹp tự nhiên">Dự án căn hộ Lạc Hồng Lotus 2 đẹp tự nhiên</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/liberty-central-quy-nhon-khu-do-thi-cong-dong-dan-tri-gia-cap-nhat.html" rel="bookmark" title="Liberty Central Quy Nhơn Khu đô thị cộng đồng dân trí giá cập nhật"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Liberty Central Quy Nhơn Khu đô thị cộng đồng dân trí giá cập nhật"/></a></div> <a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/liberty-central-quy-nhon-khu-do-thi-cong-dong-dan-tri-gia-cap-nhat.html" rel="bookmark" title="Liberty Central Quy Nhơn Khu đô thị cộng đồng dân trí giá cập nhật">Liberty Central Quy Nhơn Khu đô thị cộng đồng dân trí giá cập nhật</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/licogi-13-tower-noi-that-rong-rai-gia-cap-nhat.html" rel="bookmark" title="Licogi 13 Tower nội thất rộng rãi giá cập nhật"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Licogi 13 Tower nội thất rộng rãi giá cập nhật"/></a></div> <a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/licogi-13-tower-noi-that-rong-rai-gia-cap-nhat.html" rel="bookmark" title="Licogi 13 Tower nội thất rộng rãi giá cập nhật">Licogi 13 Tower nội thất rộng rãi giá cập nhật</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/long-thanh-plaza-khu-do-thi-ca-tinh-manh-me-sat-trung-tam.html" rel="bookmark" title="Long Thành Plaza Khu đô thị cá tính mạnh mẽ sát trung tâm"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Long Thành Plaza Khu đô thị cá tính mạnh mẽ sát trung tâm"/></a></div> <a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/nha-dat/long-thanh-plaza-khu-do-thi-ca-tinh-manh-me-sat-trung-tam.html" rel="bookmark" title="Long Thành Plaza Khu đô thị cá tính mạnh mẽ sát trung tâm">Long Thành Plaza Khu đô thị cá tính mạnh mẽ sát trung tâm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_628bad8d68030" data-td_block_id="td_uid_3_628bad8d68030"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_628bad8d68030" data-td_block_id="td_uid_3_628bad8d68030"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='7394' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="fc25a4b125" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="247"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_628bad8d6d498_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_628bad8d6d498" ><script>var block_td_uid_8_628bad8d6d498 = new tdBlock(); block_td_uid_8_628bad8d6d498.id = "td_uid_8_628bad8d6d498"; block_td_uid_8_628bad8d6d498.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_628bad8d6d498_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_628bad8d6d498_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_628bad8d6d498.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_628bad8d6d498.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_628bad8d6d498.post_count = "3"; block_td_uid_8_628bad8d6d498.found_posts = "22344"; block_td_uid_8_628bad8d6d498.header_color = "#"; block_td_uid_8_628bad8d6d498.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_628bad8d6d498.max_num_pages = "7448"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_628bad8d6d498); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_628bad8d6d498 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/giai-tri/huong-dan-cach-choi-tro-choi-tien-len-mien-nam-tai-game-bai-b52.html" rel="bookmark" title="Hướng dẫn cách chơi trò chơi Tiến lên Miền Nam tại game bài b52"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-150x150.jpg" alt="" title="Hướng dẫn cách chơi trò chơi Tiến lên Miền Nam tại game bài b52"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/giai-tri/huong-dan-cach-choi-tro-choi-tien-len-mien-nam-tai-game-bai-b52.html" rel="bookmark" title="Hướng dẫn cách chơi trò chơi Tiến lên Miền Nam tại game bài b52">Hướng dẫn cách chơi trò chơi Tiến lên Miền Nam tại game bài b52</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/giai-tri" class="td-post-category">Giải trí</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/author/game98547">game98547</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-12-08T04:26:52+00:00" >8 Tháng Mười Hai, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/giai-tri/huong-dan-cach-choi-tro-choi-tien-len-mien-nam-tai-game-bai-b52.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Bài Tiến Lên có lẽ không còn xa lạ gì với người Việt Nam, tuy nhiên có nhiều người không biết rằng có hai... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/san-pham-dich-vu/khai-niem-visa-tokutei-la-gi-co-moi-loai-va-yeu-cau-ra-sao.html" rel="bookmark" title="Khái niệm Visa tokutei là gì? Có mới loại và yêu cầu ra sao?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2021/12/visa-tokutei-150x150.jpg" alt="" title="Khái niệm Visa tokutei là gì? Có mới loại và yêu cầu ra sao?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/san-pham-dich-vu/khai-niem-visa-tokutei-la-gi-co-moi-loai-va-yeu-cau-ra-sao.html" rel="bookmark" title="Khái niệm Visa tokutei là gì? Có mới loại và yêu cầu ra sao?">Khái niệm Visa tokutei là gì? Có mới loại và yêu cầu ra sao?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/author/traitimbang1999">Traitimbang1999</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-12-07T04:51:06+00:00" >7 Tháng Mười Hai, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/san-pham-dich-vu/khai-niem-visa-tokutei-la-gi-co-moi-loai-va-yeu-cau-ra-sao.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Visa tokutei hay còn gọi là visa kỹ năng đặc định 2022 đang là một trong những hình thức đi Nhật hoàn toàn mới,... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/san-pham-dich-vu/nhung-tieu-chuan-cua-may-phun-suong-khong-nen-bo-qua.html" rel="bookmark" title="Những tiêu chuẩn của máy phun sương không nên bỏ qua"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2021/12/may-phun-suong-f50-150x150.jpg" alt="Máy phun sương làm mát giá rẻ" title="Những tiêu chuẩn của máy phun sương không nên bỏ qua"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/san-pham-dich-vu/nhung-tieu-chuan-cua-may-phun-suong-khong-nen-bo-qua.html" rel="bookmark" title="Những tiêu chuẩn của máy phun sương không nên bỏ qua">Những tiêu chuẩn của máy phun sương không nên bỏ qua</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/author/mayphunsuongtmd">Máy phun sương TMD</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-12-03T08:11:27+00:00" >3 Tháng Mười Hai, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/san-pham-dich-vu/nhung-tieu-chuan-cua-may-phun-suong-khong-nen-bo-qua.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Hệ thống máy phun sương công nghiệp có khả năng làm mát cho diện tích rộng lớn. Hệ thống có đầy đủ các bộ... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://cheapoemsoftwarestore.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a>, <a href="https://oxbet.icu" title="Oxbet.com – Link vào Oxbet – Tải Game Oxbet – Nhà cái Oxbet, Ox Bet uy tín hay lừa đảo">https://oxbet.icu</a> , <a href="http://soikeo.info" title="Soi Kèo Euro 2020 - 2021">http://soikeo.info/euro-2020</a> , <a href="https://nhacaiuytin247.com/11bet" title="Link vào nhà cái 11Bet - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.com/11bet</a>, <a href="https://fi881.com" title="dang nhap fi88">dang nhap fi88</a> , <a href="https://nhacaitop.org/lien-quan-mobile/" title="thuật ngữ liên quân">thuật ngữ liên quân</a> , <a href="https://one88.blog/" target="_blank" title = "nhà cái ONE88">https://one88.blog/</a> </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/giai-tri/huong-dan-cach-choi-tro-choi-tien-len-mien-nam-tai-game-bai-b52.html" rel="bookmark" title="Hướng dẫn cách chơi trò chơi Tiến lên Miền Nam tại game bài b52"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg" srcset="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg 100w, https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Hướng dẫn cách chơi trò chơi Tiến lên Miền Nam tại game bài b52"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/giai-tri/huong-dan-cach-choi-tro-choi-tien-len-mien-nam-tai-game-bai-b52.html" rel="bookmark" title="Hướng dẫn cách chơi trò chơi Tiến lên Miền Nam tại game bài b52">Hướng dẫn cách chơi trò chơi Tiến lên Miền Nam tại...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-12-08T04:26:52+00:00" >8 Tháng Mười Hai, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/san-pham-dich-vu/khai-niem-visa-tokutei-la-gi-co-moi-loai-va-yeu-cau-ra-sao.html" rel="bookmark" title="Khái niệm Visa tokutei là gì? Có mới loại và yêu cầu ra sao?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2021/12/visa-tokutei-100x70.jpg" srcset="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2021/12/visa-tokutei-100x70.jpg 100w, https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2021/12/visa-tokutei-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Khái niệm Visa tokutei là gì? Có mới loại và yêu cầu ra sao?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/san-pham-dich-vu/khai-niem-visa-tokutei-la-gi-co-moi-loai-va-yeu-cau-ra-sao.html" rel="bookmark" title="Khái niệm Visa tokutei là gì? Có mới loại và yêu cầu ra sao?">Khái niệm Visa tokutei là gì? Có mới loại và yêu...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-12-07T04:51:06+00:00" >7 Tháng Mười Hai, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/san-pham-dich-vu/nhung-tieu-chuan-cua-may-phun-suong-khong-nen-bo-qua.html" rel="bookmark" title="Những tiêu chuẩn của máy phun sương không nên bỏ qua"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2021/12/may-phun-suong-f50-100x70.jpg" srcset="https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2021/12/may-phun-suong-f50-100x70.jpg 100w, https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/uploads/2021/12/may-phun-suong-f50-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="Máy phun sương làm mát giá rẻ" title="Những tiêu chuẩn của máy phun sương không nên bỏ qua"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://cheapoemsoftwarestore.com/san-pham-dich-vu/nhung-tieu-chuan-cua-may-phun-suong-khong-nen-bo-qua.html" rel="bookmark" title="Những tiêu chuẩn của máy phun sương không nên bỏ qua">Những tiêu chuẩn của máy phun sương không nên bỏ qua</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-12-03T08:11:27+00:00" >3 Tháng Mười Hai, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 628bad8d78cee --> <script type='text/javascript' src='https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://cheapoemsoftwarestore.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 3.2.4 on 2022-05-23 15:51:41 -->